Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  4 / 88 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 4 / 88 Previous Page
Page Background

דבר

המערכת

זה הזמן של אימא

. איזה מין מושג זה? אפשר לחיות שלא בזמן?

לחיות בזמן

עולם המושגים של האימהות הוא מילון בפני עצמו.

פעם שמעתי אם האומרת לילדיה בגינה: "בואו נתפוס את

השעון!" ברגע זה התייצבה כל השיירה לצידה, וכולם נחפזו

הביתה בהתלהבות רבתית. למחרת פגשתי אותה במכולת ולא

התאפקתי: "תגידי לי", עצרתי אותה באמצע בחירת הלבנים

והגבינות, "מה זה נקרא 'לתפוס את השעון'?" היא זיהתה אותי

כאחת הלקוחות הקבועות של הגינה וצחקה: "זה פשוט מושג

שהמצאתי כדי להכניס מרץ לילדיי להתארגן בזמן. כשאנחנו

'תופסים' את השעון, זה אומר שנתארגן במהירות, ועוד לפני

השעה שקבענו נהיה מוכנים לשינה – אחרי הכול..."

אני הייתי "תפוסה" ברעיון, ואפילו לא הגבתי. היא המשיכה

הלאה, תופסת עוד כמה יעדים בשעונה הפלאי.

פתאום תפסתי שכל עולם האימהות שלנו, נשען על הזמן:

הפרויקט של הבוקר, ההספקים של הלילה, ושלא להזכיר את

הדד-ליין של ארוחת צהריים, הערב ושעת השכבה. יש גם את

הזמנים הקריטיים ממש ככניסת השבת והחג, המרוץ לתקיעת

שופר עם החבורה המאורגנת ועוד. ואם יש לך גם עבודה

ופרויקטים שדורשים מחויבות ללוחות זמנים, אז בכלל...

ובתוך כל זה את, האימא, אמורה גם לחיות, לא?

לכן אנחנו כאן. משקיעים ועושים הכול כדי לתת לך את

הטעם והרגש, החוויה וההומור, שיהפכו את כל המשימות

התובעניות ואת מרוץ השעון למשהו שמחייך להסתדר אתו,

ושממלא אותך בסיפוק ובתחושה עמוקה של חיים!

קרבים ימי הגאולה, אימא. פתאום תגלי את כל המאמצים

הקטנים והגדוליםשלך להספיק ולדחוק עוד משהו בסדר היום

– מאירים כזוהר הרקיע, וכל דקה שהתאמצת בה עבור הגדול

שבתפקידים – משיבה לך כגמולך הטוב. אמן!

אתך ובשבילך-

מערכת אמא פלוס

יחזקאל אהרן שוורץ

דומ"צ בביד"צ של הגרש"א שטרן שליט"א

ורב ד"קהל חסידים" הר יונה

RABBI YECHEZKEL AHARON SCHWARTS

Dayan in Beth din of hagaon Harav stern shelita

And rabbi of "kehal chasidim" area har yona

ב"ה, י"ח חשון תשע"ה לפ"ק

הנני לאשר שראיתי את המגזין "אמא פלוס" מבית "שפיץ יוזמות וקידום" שעי

־

קר מטרתם לתת תוכן ערכי ומעשי לאימהות לילדים ותינוקות בציבור החרדי וכן

לפרסם צרכי יולדות וילוד, ועברתי על התוכן והפרסומות שלהם וראיתי שנעשה

עלטהרתהקודששבדורינו דורפרוץרח"להואדברטובומועיל, שיוכלו היולדות

למצוא הכל תחת קורת גג אחד ולא יצטרכו לחפש בשדות אחרים רח"ל.

וכשהראיתי והרציתי הדברים לפני מו"ח מעכש"ת הגאון רבי שמואל אליעזר

שטרן שליט"ארבמערבבני ברקודומ"צבביד"צשלמרן פוסקהדורהרבשמואל

שיבח מאוד את הענין ואמר שכל דבר שנעשה בזמנינו

הלוי וואזנער שליט"א

בזהירות על עניני צניעות דבר גדול הוא.

יש להדגיש כי המגזין מיועד לנשים ואימהות בלבד ועל כך ההסכמה הנ"ל

ועל כן באתי על החתום

יחזקאל אהרן שוורץ

דומ"צ בביד"צ של הגרש"א שטרן שליט"א

ורב ד"קהל חסידים" הר יונה

RABBIYECHEZKELAHARONSCHWARTS

Dayan inBethdin ofhagaonHarav stern shelita

And rabbi of "kehal chasidim" areaharyona

________

________

_________________________________________________

ב"ה,

י"חחשון תשע"ה

לפ"ק

הנני לאשר שראיתי את המגזין

"

אמא פלוס

"

" מבית

שפיץ יוזמות וקידום

"

שעיקר

מטרתם לתת

תוכן ערכי ומעשי לאימהות

לילדים ותינוקות

בציבור החרדי

וכן

לפרסם צרכי יולדות וילוד

, ועברתי על

ו תוכן ה

הפרסומות שלהם ו

ראיתי

שנעשה

על טהרת הקודש שבדורינו דור פרוץ רח"ל הוא דבר טוב ומועיל, שיוכלו היולדות

למצאהכלתח קורתגג אחד ולאיצט כו לחפשב דותאח יםרח"ל.

וכשהראיתי והרציתי הדברים לפני מו"ח מע

כש"ת

הגאון רבי שמואל אליעזר

שטרן שלי

ט"א רב מערב בני ברק

ודומ"צ בביד"צ של מרן פוסק הדור

הרב שמואל הלוי וואזנער שליט"א

שיבח מאוד את הענין

ו

אמר שכל

דבר שנעשה בזמנינו בזהירות על עניני צניעות דבר גדול הוא

.

ישלהדגישכי המגזין מיועד לנשיםואימהותבלבד ועלכךההס

כמההנ"ל

ועל כן באתי עלהחתום

הילד בורח לכביש?

אין מקום לעגלת תאומים?

כואבות לו הרגליים?

חסדי שמואל, סופר בייבי , נסיכונת

ירושלים:

ניתן להשיג:

שלבים,

אשדוד:

|

בייבי לנד, ניו בורן, עוללים

בני ברק:

מיני בייבי

ערד:

|

פיצפונים

ביתשמש:

|

עדי – הכל לתינוק

פתרון בטוח ונח: טרמפיסט לעגלה,

עם אופציה למושב בעל ידית אחיזה וקשירה לילד.

מומלץ על ידי מליוני אמהות בכל העולם!

להיט מארה"ב

minibaby.arad@gmail.com

לפרטים:

054-8597788 |

שפיץ

הטרמפיסט

שכבש את השוק!

פתרון טבעי לתינוקות

הסובלים מבעיות של

) קוליק ( גזים

וכאבי

בטן

לפרטים נוספים חייגו

1-800-22-64-70

כשר באישור

הרבנות הראשית לישראל

יעילות מוכחת בטיפול בעצירות כרונית אצל פעוטות

3

מומלצת ע

"

י הארגון האירופאי לרפואת גסטרו ילדים

(ESPGHAN)

לטיפול בשלשולים

2

הפרוביוטיקה היחידה עם הצלחה מוכחת בטיפול

בתינוקות עם גזים

) קוליק (

וכאבי בטן

1

1.

Sung et al.JAMAPediatr.2013;167(12):1150-1157.

2.

Theuseof probiotics for themanagement of acutegastroenteritis.

JPGN 2014;58:531

539.

3.

Coccorullo (2010). JPediatrics157: 598-602.

ניתן להשיג ברשת הסופרפארם בעמדת הרוקח

,

ללא מרשם רופא