Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  2 / 88 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 2 / 88 Previous Page
Page Background

&

מחירלצרכן: 00.52

|

גליון מס. 5

|

בסיעתאדשמיא

המגזין לאמהות במיטבה

פלוס

רוחועוד

המחנכתשרהסיימון

שומרתזכויותלאמא

בשיאהזמן!

אמאפרארפואית

צביהשרמגישההפקתענק:

נשותהמקצועהמובילותעם

הילדיםסביבהשעון

הדרךלאימהות

אפרתקורנפלד–דולה

מובילה, מרפדתאתהדרך

לגדולהבמתנות!

לחיות בזמן

הפלוס שלנו הפעם:

!

ם

י

נ

פ

ב

ם

כ

ל

ת

ו

כ

ח

מ

ת

ו

נ

ת

מ

ה

מחיר מבצע:

19

90

&

:

ם

י

נ

ו

פ

ו

ק

ה

ן

י

ב

!

ם

י

ל

ק

ש

ת

ו

א

מ

י

ו

ו

ש

ב

ם

י

נ

ו

פ

ו

ק

ד

ו

ע

ו

50

מתנה

בבזארשטראוס

בקניהמעל

180

להצטרפות כמנויה:

079-9242-950

42 שעות ביממה

בסיעתא דשמיא

"שפיץ" יוזמות וקידום

ניהול והפקה:

ה. פריד

עריכה ראשית:

טעם': 8815656-30

עריכה לשונית: '

07-654-07-662

גריד:

צילומי סטודיו:

גומת חן - בני ברק 2490267-250

י. ביינבכר 0078008-80

איור:

מנוף 3992114-050

שיווק:

הרב רוזובסקי 9 בני - ברק

מען למכתבים:

03-800-3050

טלפון:

1533-8003050

פקס:

054-859-77-88

מחלקת פרסום:

079-9242-950

הזמנות ומנויים:

02-8000192

מזכירות והנהלת חשבונות:

magazin.imaplus@gmail.com ד

וא"ל:

059-2429-970 שלוחה 4

לתגובות והערות:

Magazin-imaplus.com

כל הזכויות שמורות ל"שפיץ" – יזמות

וקידום. אין להשתמש במגזין, בחומריו או

בכל חלק ממנו לשום מטרה, ואין להפיצם

בכל מדיה שהיא – ללא רשות חתומה בכתב

מ"שפיץ" יזמות וקידום.

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומות

ועל אמינותן.

בוקר

ילדת?

מתנה

50

בקניה מעל 053 ש"ח ב'קולורס'

יולדת יקרה!

אתמוזמנתל'קולורס' - מתחםהקניותהגדול ביותר בירושליםלבית

ולאשה החרדית. המגוון הגדול ביותר של: מצעים, מגבות, מעילים,

שמיכות, חלוקים, כותנות, הלבשה אישית, בנדנות ועוד, במחירים

את מוזמנת לבקר וליהנות מהטבת לידה מיוחדת

הטובים ביותר.

בקופון המצורף למודעה זו.

מגיע לך להתפנק ב'קולורס'!

חפשי

את הקופון

של 'קולורס'

בעמודי

הקופנים

-חניה בשפע חינם ללקוחותינו-

)מול'שערירווחה'(

רח' ירמיהו66 ירושלים

פתוחרצוף! א'-ה':00:22-03:01, יוםו':03:21-03:01, טל.3495735-20

חבילות

לכלות

בהנחות

מיוחדות

|

מפות יוקרתיות

|

מצעים יחודיים מהארץ ומארה"ב

|

כותנות ובנדנות מגבות מיוחדות

|

כריות ושמיכות

חלוקים ובגדים לנשים, ילדות ונערות

|

בגדי בנים ובנות