Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  11 / 88 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 11 / 88 Previous Page
Page Background

ילדים שנהנים מתזונה נבונה

יגדלו עם איכות חיים בריאה

תנו לילדכם

מתנה משמעותית

שתקבע את

התפתחותם

ותשפיע על איכות

חייהם

עשרת כללי זהב לתזונת ילדים נבונה:

ושמרו על איכות המזון

תנו דוגמה אישית

.1

והרגלי התזונה שלכם

(ארוחת הבוקר

הקפידו על ארוחות מסודרות

.2

מאפשרת ריכוז במהלך יום הלימודים)

הרגילו את הילדים לשתות מים

.3

והימנעו ממשקאות ממותקים

המנה המומלצת היא

אכלו ירקות ופירות

.4

שני פירות וכוס וחצי ירקות קצוצים ליום.

הכולל

שלבו חלבונים בתפריט מאוזן

.5

בשר רזה, עוף, דגים, מוצרי חלב וביצים.

צאו עם ילדיכם

הרבו בפעילות גופנית

.6

מהבית ועסקו בפעילות גופנית משותפת.

ואפשרו לילדיכם לבחור

הכינו ארוחה יחד

.7

בעצמם את המזון הבריא יותר עבורם.

התנסות במגוון רחב של

אפשרו לילדים

.8

טעמים המונעת התמכרות לממתקים.

שמקורו

הימנעו מאכילת שומן מוקשה

.9

במזון תעשייתי והינו מזיק לבריאות

המעיטו שימוש במלח וסוכר

.10

וטפחו לילדים חוש טעם “בריא” יותר

ילדים שנהנים מתזונה נבונה

יגדלו עם איכות חיים בריאה

תנו לילדכם

מתנה משמעותית

שתקבע את

התפתחותם

ותשפיע על איכות

חייהם

עשרת כללי זהב לתזונת ילדים נבונה:

ושמרו על איכות המזון

תנו דוגמה אישית

.1

והרגלי התזונה שלכם

(ארוחת הבוקר

הקפידו על אר חות מסודרות

.2

מאפשרת ריכוז במהלך יום הלימודים)

הרגילו את הילדים לשתות מים

.3

והימנעו ממשקאות ממו קים

המנה המומלצת היא

אכלו ירקות ופירות

.4

שני פירות וכוס וחצי ירקות קצוצים ליום.

הכולל

שלבו חלבונים בתפריט מאוזן

.5

בשר רזה, עוף, דגים, מוצרי חלב וביצים.

צאו עם ילדיכם

הרבו בפעילות גופנית

.6

מהבית ועסקו בפעילות גופנית משותפת.

ואפשרו לילדיכם לבחור

הכינו ארוחה יחד

.7

בעצמם את המזון הבריא יותר עבורם.

התנסות במגוון רחב של

אפשרו לילדים

.8

טעמים המונעת התמכרות לממתקים.

שמקורו

הימנעו מאכילת שומן מוקשה

.9

ב זון תעשיי י והינו מזיק לבריאות

המעיטו שימוש במלח וסוכר

.10

וטפחו לילדים חוש טעם “בריא” יותר